פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,
פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,

פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,
פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,

פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,
פרויקט ערבים לדיור בבית שמש, 4 בניינים,

1/2

ערבים לדיור

4 בנייני מגורים, 112 יחידות דיור

WHAT

דירת מגורים

WHERE

בית שמש