וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,
וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,

וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,
וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,

וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,
וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,

וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,
וזה פרויקט נופי הרואה, הקמת 10 בניינים,

1/3

נופי הרואה

הקמת 10 בניינים 70 יחידות דיור על צלע הר

WHAT

דירת מגורים

WHERE

תל אביב